7/03/2008

Gotis di salût


Vuê o publichìn il materiâl de ultime campagne promozionâl de Aziende pai Servizis Sanitaris n. 5 "Basse Furlane" produsût in gracie dai contribûts de L. 482/99.
Le campagne e promôf il latament cul lat de mari, e si si insuaze intune serie di ativitâts che le ASS 5 e à scomençât zaromai di cualchi an, cul obietîf di promovi un bon stîl di vite.
La ASS 5 e à produsût une vore di materiâi difarents (sportis, manifescj, libruts, segne libris) pardabon biei. Sperìn in curt di rivâ a meti in linie cualchi altri esempli.
Par savê alc di plui ve chi un articul su la campagne Gotis di salût.
Se o volês vê plui informazions o domandâ materiâl par dâlu fûr, scrivêtnus une email a sporteliscj@gmail.com

Nessun commento: